top of page

PRIVACYVERKLARING

Unlocked Yoga hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en wenst je privacy te respecteren. 

Unlocked Yoga gevestigd in de Serskampsteenweg 165, 9230 Wetteren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Serskampsteenweg 165, 9230 Wetteren, Lieze De Groeve is verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Unlocked Yoga. Zij is te bereiken via info@unlockedyoga.be of 0470761193

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Unlocked Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze yogalessen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres  & Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via het formulier, via online betaling of e-mail of per telefoon.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unlockedyoga.be , dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Wat is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens?

 

Unlocked Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en mailings 

- Om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Unlocked Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

 

Unlocked Yoga bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

De opgevraagde persoonsgegevens bij deelname aan onze activiteiten worden niet langer dan 5 jaar bewaard.
De emailadressen in ons mailbestand worden bewaard totdat je jezelf uitschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Unlocked Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens Unlocked Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

 

Het Gebruik van Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.   Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Wijziging privacyverklaring

 

Unlocked Yoga kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring(en) zullen in ons archief worden opgeslagen.

bottom of page